KASABAMIZ

        Tarih çağlar boyunca,Friğlerin,Lidyalıların,Perslerin,İskender İmparatorluğunun, Bergama Krallığının, Roma ve Bizans imparatorluklarının hakimiyetinde kalan Uşak ve Banaz toprakları 1070 yılında AfşinBey komutasındaki Türk akıncılarının geçici istilasında kaldı. 1071 Malazgirt       zaferinden sonra, fethedilen bu topraklarda kurulan şehirlerden biri olan Banaz, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra 1280 yılında Germiyanoğullarının eline geçti.Uşak ve Banaz çevresi 1390 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.

       Osmanlı dönemi  1539 tarihlerinde Banaz adı yine Banaz olarak geçmektedir. Osmanlı arşivlerinde 1530 tarihlerinde Banaz’la ilgili şu bilgilere yer verilmektedir: Hane 49, mücerred 11, pir 2, hatip beratlı 1, emme 1, sipahi zade 4, hasıl(gelir) 5519 akçedir.  1530 tarihlerinde, Kızılcasöğüt karyesi (köyü) aynı adla bulunmakta;Hane: 9, mücerred: 1, hasıl(geliri ) 3647 akçedir ve Uşak’a tabidir. (1) (Bu yıllarda Kızılca söğüt köyünün nüfusunun azlığına rağmen gelirinin yüksek olması; arazisinin geniş ve çok verimli olduğunu göstermektedir.

      1520 yılında ise;Kızılcasöğüt köyü yine Uşak’a bağlı, Halil ve Dursun’ un bölüşerek kullandığı tımarıdır.Yine İlyas’ın tımarı Yunus’a verilmiştir.

      1570 yılnda (II. Selim zamanında ) Kızılcasöğüt Köyü yine Uşak’a bağlıdır.Yukarıda adı geçen köy sınırında Alacayundlu demekte bilinen vakıf çiftlik bundan sonra Osmanlı kanunu gereğince yüz altmış dönüm yer, vakfa tayin olunup, ondan fazla yerlerin mahsülleri (ürünleri) adı geçen köy mahsülüyle dahi ilgili değildir ve vakfa dahildir.Bu defter- i atik “eski  defter”

gereğidir.Bu tarihte;  Ali sürücü Hızır ve Bali Efendinin tımarıdır.

      1520 yılında Kızılcasöğüt ‘ te 13 asker, 12 ev ( hane), öküzü  olan çiftçi 3,altı akçeden az gelirli 1 (bennak ) , Yörük 2, atlı (sipahizade) 1’dir.

       1570 yılında Kızılcasöğütte; asker 13, hane 10, bir çift öküzü olan çiftçi 3 ,altı akçeden geliri az olan kişi 4 , beratlı 3, tarla 47 dir.

        Banaz nahiyesi Uşak kazasına bağlı olup, Banaz ‘ın 38 köyü bulunmaktadır.Adı geçen nahiye ‘nin nüfusu 13251 dir. Bu nüfus  tamamen  müslümandır.Bu nüfusun 6768’i erkek ,6483 ‘ü kadındır. Bu çerçevede Kızılcasöğüt köyünde de müslüman olmayan azınlık bulunamamakta ve halkının tamamı müslümandır.

 

                                   KIZILCASÖĞÜT BELEDİYESİ DÜNDEN BÜGÜNE

 

        Kızılcasöğüt Belediyesi 1977 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde alınan kararla Belediye hakkını kazanmıştır.1978 yılında yapılan Yerel Seçimlerde ilk defa Kasabamızın  Köy konumunda iken Muhtarlık yapmış olan İsmail ORAL(1978/1980 –1.Dönem) Belediye Başkanlığına seçildi.İsmail ORAL, Belediye Başkanlığı döneminde Kızılcasöğüt Kasabasının köyden ,Kasabaya geçiş dönemini gerçekleştirerek Belediye kadrosunu yerleştirdi.Belediyemize ait 1.dönemde hiçbir araç olmadığı için yurtdışına giderek yurtdışında ki vatandaşlarımızdan hibe bazında Belediyemize 2 Adet Minibüs kazandırdı.

          12 Eylül 1980 Yılında yapılan Askeri müdahale sonucunda görevden alındı.Yerine Askeri Hükümet tarafından Banaz Tapu Müdürü Rahmi EREN (1980/1982 -2.Dönem) atandı.Rahmi EREN Belediye Başkanlığı döneminde Yurtdışından hibe 1 Adet Minibüs, Cumhuriyet Mahallesine 1 Adet Park, ve Kasabamızın girişini komple çam ağaçlarıyla yeşillendirmiş ve şuanda Kasabamız girişi ağaçlık ve yeşillik olarak güzel bir görünüm kazanmıştır.

1980 yılında Askeri Hükümet tarafından atanan Rahmi EREN  1982 yılında görevden alınarak yerine Uşak Valiliği Özel Kalem Müdürü Ramazan TOPAL(1982/1984 -3.Dönem) Belediye Başkanlığına atandı.Ramazan TOPAL, Başkanlığı döneminde yol ve kanalizasyon çalışmaları yapmıştır.1984 yılında yapılan Yerel Seçimler sonucunda Kasabamız halkından Recep AYDIN(1984/1989- 4.Dönem) seçimi kazarak Belediye Başkanlığına hak kazandı.Recep AYDIN Başkanlığı döneminde Kasabamız Sivaslı yolu üzerinde bulunan köprü, yetersiz kaldığı için yerine yeni bir köprü yapmış,ulaşımı kolaylaştırmıştır.Recep AYDIN’dan sonra Yunus DAMAR 2 dönem.Selim KESER ve Ramazan DOĞAN 1’er dönem belediye başkanlığı hizmetinde bulunmuşlardır.2009 yılındaki yerel seçimler sonucu Vet.Hekim Ömer BİÇER belediye başkanlığına 6 meclis üyesi ile beraber seçilmiştir.Görev süresi boyunca belediyenin eksiklikleri doğrultusunda çalışma yapmıştır.İlk önce beldenin ihtiyacı olan gerektiğinde kış aylarında düğün salonu olaraktan kullanılabilen kapalı spor salonunu ilk öğretim okulu bahçesine belediye imkanları ile hiçbir kamu kuruluşunun yardımı olmadan yaklaşık 400.000 TL’ye mal ederek yapmış ve okul öğrencilerine armağan etmiştir.Yetersiz olan itfaiye ekipmanına 1 adet kamyon alınarak merdivenli yeni bir itfaiye yapılmış,1 adet yeni ısuzu pikap alınarak arazi aracı olarak,1 adet kepçe ve 1 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ,1 adet damperli kamyon,1 adet yolcu otobüsü alınarak belediyemiz araç filosu zenginleştirilmiş ve vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur.Belediyemiz şu anda 1 makam aracı taksi ,1 otobüs,1 kamyon,1 çöp kamyonu,1taksi,1 pikap,2 kepçe,3 itfaiye,2 traktör ile hizmet vermektedir.Kasabamız içerisindeki Anadolu,Mevlana,CeyhunAtıfKansucaddeleriileYayla,Aydede,Yankı,Gelincik,Bilge,Mehtap,Aydın,Seçkin,Ogün,Olgun ve Güneş sokağa yaklaşık 150.000 TL harcanarak 15.000 m² civarında kilitli parke taşı döşenmiş,beldemizde kanalizasyonu olmayan sokaklara yaklaşık 5.000 metre korige boru ile kanalizasyon hattı kazılarak beldemizin % 98 oranında kanalizasyonu tamamlanmıştır.Devlet Su İşleri tarafından sulama göleti yapılarak çevresi belediyemizce piknik mesire alanı olarak kullanıma açılmıştır.Beldemizin en önemli ihtiyaçlarından olan içme suyu sorunu dönemimizde 3 adet içme suyu kuyusu kazılarak su bulunmuş ve şebeke hattına verilerek kasabamızın içme suyu sorunu çözülmüştür.Kasaba içerisindeki çöp bidonlarının çoğu modern çöp konteynerleri ile değiştirilerek temiz bir belde görüntüsü oluşturulmuştur.Ağaçlandırma çalışmalarına gerekli özen gösterilerek kasabamız çevresinde ağaçlandırılmayan saha kalmamıştır.Belediyemizin 2009 yılında itibaren kesin gelir rakamları 458.751 TL iken yaptığımız disiplinli harcamalar ile gelirlerin belediye kasasına girmesi sağlanarak 2010 yılında 741.675 TL,2011 yılında 788.156 TL ,2012 yılında 741.270 TL olarak gerçekleşmiştir.2009 yılında yaklaşık 1.200.000 TL borçla devralınmış şu anda 665.000 TL borç yapılandırılması yapılarak borçlar ödenmeye başlanmış olup 2017 yılında belediyemizin borç yükü büyük oranda kaldırılmış olacaktır.2014 yılı kesinleşmiş gelir hesabı 1.079.965,84 TL ,gider hesabı 1.056.168,80 TL olarak gerçekleşmiştir. Beldemizde Halk Eğitim kurslarının yapılması sağlanmış gerekli yardımlar yapılarak kasabamız bayanlarının kurs alması sağlanmış ve sağlanacaktır.Okullarımızdaki Spor faaliyetleri desteklenmiş her türlü yardım yapılmış sportmen bir gençlik yetişmesi amaçlanmıştır.Okul öğretmenleri,sağlık çalışanları sürekli ziyaret edilmiş kurumlar arası ilişkilerin sağlıklı olması sağlanmıştır.

         2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçiminde belediye başkanı Ömer BİÇER tekrar belediye başkanlığına seçilmişlerdir. 2014 yılı Nisan ayından itibaren çalışmalarımız aynı hızla devam etmiştir.

 2014-2015-2016 yıllarında Emek mahallesi İpek yolu caddesi,Şahin sokak,Ceylan sokak,Esen Sokak,Sırma Sokak,Baykal Sokakları,Barış Mahallesi Karanfil Sokak,Gençay Sokak,Özgün Sokak,Yurt Sokak,Bilge Sokak,Melodi Sokak ile Cumhuriyet Mahallesi Özgürlük caddesi,Dostluk Sokak,Çimen Sokaklar yaklaşık 25.000 m² kilitli parke taşı satın alınarak döşemesi yapılmıştır.Kasabamızın ulaşım yolları %90 oranında kilitli parke taşı ile döşenmiştir.2015 yılı içerisinde kasabamızın eksiği ve ihtiyacı olan düğün yemeklerinin ikram edileceği bir yemekhane,mülkiyeti belediyemize ait ilköğretim okulu bahçesine yaptırılarak hizmete sunulmuştur.2016 yılı içerisinde yine kasabamızın eksiği ve ihtiyacı olan kurban bayramlarında kullanılacak bir büyükbaş kurbanlık hayvan kesimhanesi inşaatı tamamlanarak kasabamız vatandaşlarının hizmetine sunulmuştur. 2016 yılı içerisinde belediye araç parkına 1 adet sıfır model bir kepçe ile sıfır model bir transit araç satın alınarak hizmete sunulmuştur.Eski model bir Iveco marka itfaiye aracımız komple revizyon yaptırılarak yenilenmiş ve yangınlarda acil müdahale edebilecek bir duruma getirilmiştir.Eski model çöp kamyonu revize ettirilerek hafriyat ve yük taşımada kullanılmak amacıyla kamyonete çevrilmiş ve hizmete sunulmuştur.2016 yılı içerisinde kasabamız içme suyu problemini tamamen çözmek için Sarıçam mevkisinde 4.içme suyu sondajı yaptırılmış olup su numune tahlillerinden sonra içme suyu şebekesine aktarımı sağlanacaktır.Belediyemiz Atıksu Arıtma tesisi İller Bankası kanalıyla ihalesi yaptırılmış ve projesi teslim aşamasına gelmiş olup belediyemiz imkanları dahilinde atıksu arıtma tesisi inşaatına en kısa sürede başlanarak tamamlanması hedeflenmiştir.Böylece çevremiz ve kasabamız doğasınının kirletilmesinin önüne geçilerek Büyük Menderes Havzasının kirlilikten kurtarılması için belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmiş olacağız.Ayrıca belediyemiz elektrik enerjisi masraflarını karşılamak amacıyla Güneş Enerjisinden faydalanarak Lisanssız Elektrik Tesisi kurulması amacıyla girişimlere başlanılmış ve Elektrik Dağıtım şirketinden ön izin alınarak proje üretilmesine geçilmiştir.