Kültürel Yapı

Toplumsal ilişkilerden kaynaklanan ögeler genel olarak kültürel (toplumsal) yapıyı meydana getirir.


Bunları şu şekilde sıralanabilir:


• Toplumsal ilişki
• Süreklilik yönünden toplumsal ilişkiler
• Toplumsal statü
• Toplumsal gruplar (kümeler)
• Toplumsal yığın
• Toplumsal kategoriler
• Toplumsal tabakalaşma
• Toplumsal hareketlilik
• Toplumsal kontrol mekanizmaları
• Toplumsallaşma (Sosyalleşme)